'

2005 “Milwaukee Domes”

Premier Bride magazine presents “Milwaukee Domes” for their 2005 fashion shoot.